بایگانی برای بهمن, ۱۳۹۰

جنوب زمستانی

پنجشنبه, بهمن ۱۳م, ۱۳۹۰

عنکبوتی کوچک٬

بر سقف

تنهاییم هر دو امشب

نخل ها زیر باران

پل سفید اهواز

پل جدید اهواز

نخلستان در مه


این عنکبوت تنهای شبهای بابل زیر نور ماه برای خودش حالی میکند ها…

______________
* هایکوی : از رابرت گیبسون
و عکسها همه از لنز کوچک دوربینم گرفته شده اند! همین روزها !