بایگانی برای اردیبهشت ۱م, ۱۳۹۵

روز پدر

چهارشنبه, اردیبهشت ۱م, ۱۳۹۵

“دیوار مهربانی” فقط پدر
بر که نمیداره، هیچ!
داره، میذاره
نداره هم، میذاره…
هر چی هم میذاره تکثیر میشه تا خدا……

میلاد حضرت علی علیه سلام و روز پدر مبارک Rose

____________
* کار خوب روزانه