بایگانی برای اردیبهشت ۷م, ۱۳۹۵

تحرک

سه شنبه, اردیبهشت ۷م, ۱۳۹۵

از وقتی که توی نمایشگاه دستاوردهای وسایل پزشکی مغز و اعصاب توی پنچمین سمپوزیوم جهانی مغز و اعصاب دیدمش دلم رفت پی اش..
اسمش جناب “تحرکه”..میشه باش ایستاد، قدم زد، دوید..
دلم، قلبم و ریه هام، نفس نفس زدنِ از دویدن می خواد.. In Love

_____________
* اینم سایت تحرک خان
** کار خوب روزانه