بایگانی برای خرداد, ۱۳۹۵

#خوب_باشیم

یکشنبه, خرداد ۳۰م, ۱۳۹۵

چند وقته به شدت بهم ریخته م..مشورت با داداش کوچیکه همیشه آرامش دهنده بوده برام..گریه میکنم میگه چی شده؟ میگم خسته شدم..سخت می رسم به هر چه می خوام..میگه همه با سختی میرسن به خواسته هاشون..میگم ولی من خیلی سخت تر..میگه حالا تو چته؟ چی نداری؟ بعد یکی رو مثال میزنه..میگه می خواستی سالم باشی و جای اون..سر پاست نه هدفی نه کاری نه درسی نه …گفتم : نه نمی خوام جای کسی باشم..جای خودم باشم ولی چرا ؟ اون اگه مثه من بخواد راحت میرسه ولی من، من انتخابی ندارم با این شرایط………نگام میکنه و میگه : میگه آره درسته خیلییی سخته مونا تو یه چیزی مجبوری…مجبوری که زندگیت اینه..جسمت اینه ولی یه انتخاب بزرگ داری…تو میتونی این زندگی رو دو جور بگذرونی…یا افسرده و خسته و غمگین…یا شاد و پر جنب و جوش و خوشحال…تو از از این دو راه میتونی یکی رو انتخاب کنی…آره جسمت اینه ولی گذر این مسیر با شادی باشه یا غمگینی انتخاب خودته…

دیشب که “آرش رزقی بارز” مهمون ماه عسل بود …حرفهای مهدی رو برام تکرار کرد و. .. آرامش آرش رو خیلی دوست داشتم..می دونم خیلی بهش سخت میگذره اونم میدونه که به من چه جور میگذره..خوب همو درک میکنم تکرار این حرفها برای من از سمت کسی بود که داره شرایط منو تجربه میکنه…این دنیا یه مسیره.. انتخاب شاد بودن و غمگین بودن با خودمونه! حالا بماند که کدومش بهتره؟ Grin بعضی وقتا هم حال میده آخه افسردگی..نه؟ Grin

آرش همونه که نقاشی های منو داوری میکنه هی ردم میکنه Grin صد بار منو دچار شکست عشقی در نقاشی کرده…واقعا هنرمنده و کاراش معرکه ست Smile
آرزوی روزای خوب و دل آرام دارم برای آقای رزقی بارز و خانم دلنشینش Heart Rose

__________
* کار خوب روزانه

ماه خدا

سه شنبه, خرداد ۱۸م, ۱۳۹۵

ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺟﻮﺍﻥ، ﭘﯿﺮ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺩﻡ، ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ.
ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺍﯼ ﭘﯿﺮ ﻣﺮﺩ ﻣﮕﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﻧﯿﺴﺘﯽ؟
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﭼﺮﺍ ﺭﻭﺯﻩﺍﻡ، ﻓﻘﻂ ﺁﺏ ﻭ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ..
ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﻭﺍﻗﻌﺎ؟
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺑﻠﯽ، ﺩﺭﻭﻍ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ، ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ، ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ، ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺩﺷﻨﺎﻡ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ، ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ، ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ…
ﻭﻟﯽ ﭼﻮﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ﻣﻌﺪﻩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺍﺭﺵ ﮐﻨﻢ.
ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺭﻭﺯﻩ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﺧﯿﺮ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻏﺬﺍ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﯾﻢ !!!
ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺩﻝ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﮐﺮﺩﺍﺭﺷﺎﻥ، ﺩﺭﺧﺪﻣﺖ ﺧﻠﻖ ﺧﺪﺍﺳﺖ، ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ، آب را، ﻭ ﮔﻞ ﻭ ﺳﺒﺰﻩ ﺭﺍ، ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺭﺍ آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ، ﻭ ……
….. ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﺎﺩ !

__________
*متاسفانه نمی دونم نویسنده ش کیه ان شاالله صاحبش راضی باشه!

** کار خوب روزانه

جشنواره ی تولید کتاب صوتی برای کودکان و روشندلان

شنبه, خرداد ۸م, ۱۳۹۵

مشغول خوندن و ضبط صدام هستم که کتاب بسازم برای بچه ها گوش بدن..که می رسم به این قصه:

گفت : کسی دوستم ندارد..میدانی چقدر سخت است..
این که کسی دوستت نداشته باشد ؟
تو برای دوست داشتن بود که جهان را ساختی..
حتی تو هم بدون دوست داشتن….!
خدا هیچ نگفت.
گفت به پاهایم نگاه کن ! ببین چقدر چندش آور است . چشم ها را آزار میدهم . دنیا را کثیف میکنم .
آدم هایت از من میترسند . مرا میکشند برای این که زشتم . زشتی جرم من است .
خدا هیچ نگفت .
گفت : این دنیا فقط مال قشنگ هاست .
مال گل ها و پروانه ها ، مال قاصدک ها ، مال من نیست .
خدا گفت : چرا مال تو هم هست .
دوست داشتن یک گل، دوست داشتن یک پروانه یا قاصدک کار چندان سختی نیست…
اما دوست داشتن یک سوسک ، دوست داشتن “تو” کاری دشوار است .
دوست داشتن کاری است آموختنی ، و همه رنج آموختن را نمی برند .
ببخش کسی را که تو را دوست ندارد . زیرا که هنوز مومن نیست .
زیرا که هنوز دوست داشتن را نیاموخته ..او ابتدای راه است .
مومن دوست دارد . همه را دوست دارد . زیرا همه از من است .
و من زیبایم . چشم های مومن جز زیبا نمیبینند . زشتی در چشم هاست .
در این دایره هر چه که هست نیکوست . آن که بین آفریده های من خط کشید ، شیطان بود .
شیطان مسئول فاصله هاست .
حالا قشنگ کوچکم نزدیک تر بیا و غمگین نباش .
قشنگ کوچک حرفی نزد و دیگر هیچ گاه نیندیشید که نازیباست..
Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart
لیست کتابهای مناسب برای خوندن رو از اینجا میتونید ببینید..منم نشستم کتاب بچه ها رو می خونم هی بچه می شم هی می خندم هی اشک میریزم به سلامتی و شادی همه ی دو گوشی ها و مو فرفری ها و دندون موش خورده ها و چالِ لپ های گل گلی..این قصه ها و شعرها رو خوندم:
ایمان ترانه ی آدمی
پرنده ایی به رسالت مبعوث شد
خدا چراغی به او داد
سیاه کوچکم!بخوان
نسیم نفس خداست
شیطان مسئول فاصله هاست
هر بار که می روی، رسیده ایی
بهشت برپا شد
دیگر بار به دنیا آمد
خدا فرشته های امید را فرستاد
کمک به عشق، کمک به خدا
قلب چغد پیر شکست
بال هایت را کجا جا گذاشته ایی؟
سوگند به اسب و زیتون و ماه
دوست
زیر گنبد کبود
راز
قول می دهم که آسمان شوم
بال تازه، دل نو
دختری دلش شکست
خاک خوشبخت
دل کاغذی
عروسک خدا
تا حیاط خلوت خدا
جعبه ایی از لبخند
و……
از کتاب های عرفان نظر آهاری و اشعار مرحوم قیصر امین پور
باشد که مفید باشد…
لینک جشنواره کتابخانه ی عطار
____________
* پیشنهاد میشود کتابهایی با زمینه ی خدا و مهربانی هاش انتخاب کنید..بهترین دوران برای حس مهربانی خدا نه مثه من پیر پاتالم تازه………
لینک جشنواره کتابخانه ی عطار
اینم چال لپ بچه ی همکارم ..امروز بهش گفتم از ته دل بخند من عاشق چال لپت هستم.. Grin

لینک جشنواره

* کار خوب روزانه

از زخم های باز و ولو شده ….

دوشنبه, خرداد ۳م, ۱۳۹۵

همونجا که گریه کردم چرا چاوشی برام نخوند: یه دنیا غریبم کجایی عزیزم؟ بیا تا چشامو تو چشمات بریزم… نگو دل بردی، خدایی نکرده…ببین خوابه چشمات با چشمام چه کرده؟ همه جا رو گشتم کجایی عزیزم؟ بیا تا رگامو تو خونت بریزم؟ بیا روتو رو کن، منو زیرو رو کن..بیا زخم هامو یه جوری روفو کن..

میز محل کار یعنی نباید یه گلدون روش باشه؟ خب نشده برم بخرم Neutral با بطری دلستر و کاموا و دکمه گل گلی اینا درست کردم فعلا میبینمش شادم و مراجعین هم یکی پس از دیگری خواهانش هستن..
____________
* کار خوب روزانه

شب نیمه ی شعبان

شنبه, خرداد ۱م, ۱۳۹۵

استیون هاوکینگ : توصیه ی من به دیگر معلولان این است که تمرکزتان را روی مواردی بگذارید که معلولیتتان مانع شما برای انجام دادنش نشده باشد و محزون مواردی که مربوط به معلولیت است نباشید. همانند وضعیت جسمی، در روحیه تان معلول نباشید.

هیچ چیز مثل درد نمی تونه آدم ها رو متوقف کنه..
مثلا من امشب باید تو هتل رزرو شده ی بغل جمکران می بودم و شب نیمه ی شعبان تولد امام زمان عج رو در حیاط مسجد جمکران احیا می کردم…ولی خب نشد…و باید به موسیقی محلی دو تا همسایه اونورترو و بزرگترین کیک که تو منطقه مان درست شده فکر کنم و نهایتا بشینم پای خندوانه و دورهمی اشک بریزم…
یعنی الان محزون نباشم استیون؟ روحیه م معلول نیست، روحیه م مُرد دور از جون عزیزان
.
.
.
از اون شباست که میشه یه دل بزرگ و روح بزرگ و مهربون رو آفرید در خود..
برم سراغ دلم..دلش..دلش..دلش…