بایگانی برای دی, ۱۳۹۶

ورزش

شنبه, دی ۳۰م, ۱۳۹۶

سرکار نرفتن روزانه و روتین سابق باعث شد که با کلى وقت روى دستم و جهت تلطیف روح و روان و جسم یه تصمیم جدید بگیرم و اونم شروع بدنسازى بود
بسی شادمانم که تصمیمم رو عملى کردم و ۴ جلسه ست که میرم بدن سازى، هفته ایی دو روز
دوستاى خوب و جدیدى پیدا کردم
از اینکه تو باشگاه هر کس رد میشه با گفتن یه حرف خوب و یا تحسین و یا یه لبخند بهم حس خوب منتقل میکنه خداوند رو شاکرم، خداوند رو شاکرم که مهربونى هیچوقت تموم نمیشه
مربى ناز و مهربونم میگه از دستات معلومه، که یه عمر جاى پاهات ازشون استفاده کردى ولى باید قوى تر از این حرفا بشی و سلول سلول بدنت رو به حرکت و تلاش وا دارى…
حتما عکس ورزشایی که انجام میدم رو میذارم، تو خونه هم همش رو میشه انجام داد..
به امید سلامتى براى همه