بایگانی برای فروردین, ۱۳۹۷

مادر آسیب نخاعى

دوشنبه, فروردین ۲۷م, ۱۳۹۷

امروز با یه خانمى آشنا شدم که از روند بچه داریش و فرمولاى خاص بچه داریش با وجود آسیب نخاعی از مهره های گردنى، فیلم گرفته بود. تو اپیزود هاى یه دقیقه ایى و یا بیشتر و هر چى جلو تر میرفتم میدیدم بچه ش بزرگ و بزرگ تر میشه شور و هیجان میگرفتم از دیدنشSmile هر چى بچه بزرگتر میشد سخت تر میشد نگهداریش اما خیلى قشنگ بچه رو تربیت میکرد که توى این فرآیند کمکش کنه اوج داستانش وقتى بود که بچه ى اولش ۴ساله شده بود و بچه ى دوم به دنیا اومده بود و دختر ۴ساله ش پوشک خواهر چند ماهش رو عوض میکرد و کوچکترین مامان دنیا دخترش رو خطاب میکرد…
فکر میکنم چیزى جز عشق و مهربانى و محبت به کمک آدمى نمیاد و این مادر نخاعى، مهربونیش در تربیت و هوش و ذکاوتش در مدیریت بچه هاش عمیقا به کمکش اومده بود

چند تا از موارد بچه داریش رو دوس داشتم تو وبلاگم بذارم براى همه ى مادران نخاعى که میشه میشه میشه میشه….
اولیش این بود که بچه رو از رو پاش میخواست بذاره تو گهواره
اول یه پتو رو پاش پهن کرد و بعد بچه رو خوابوند روش و با خوندن شعر و بوسیدن بچه ش آرومش میکرد بعد پتو رو از بالا جمع کرد و سر پتو رو دور مچ دستش پیچوند و بچه رو بلند کرد گذاشت تو گهواره و زودی دالى دالى پتو رو باز کرد و بچه شاد و شنگول رفت تو گهواره

١.

٢.

٣.

۴.

یه مورد دیگه وقتیکه بچه ش تقریبا دو ساله بود براش یه پله درست کرده بودند تا از پله بره بالا و بتونه بیاد تو بغل مامانش…خیلى جالب بود مخصوصا که بچه به هواى شیر خوردن بیقرارى آغوش مادرو میکرد و مادرش کلی تلاش میکرد که لباس و تن بچه رو بکشه و کمکش کنه زودتر بیاد رو پاش تا شیر بخوره
این پله براى وقتى که بچه دیگه سنگین میشه و مادر نخاعى نمیتونه بلندش کنه خیلی جالب و کارآمد بود واسم

١.

٢.

٣.

۴.

براى دیدن فیلمهاشون میتونید به سایتشون مراجعه کنید من این عکسها رو از فیلم ها در اوردم اما خب شنیدن صداى خانم و نحوه ى ابراز محبت و برخورد با بچه هاش جدا از این ریزه کاریاى بچه دارى ، یه دنیا مى ارزه و اصلش همونه Smile

اى کاش..

شنبه, فروردین ۱۸م, ۱۳۹۷

اى کاش..!
دلم پنجره ایى دیگر داشت
اى کاش..!
دلم فقط شقایق مى کاشت
اى کاش..!
یکى مى آمد و غم ها را،
از قلب اهالى زمین بر مى داشت..

#سهراب_سپهرى