بایگانی برای فروردین ۱۸م, ۱۳۹۷

اى کاش..

شنبه, فروردین ۱۸م, ۱۳۹۷

اى کاش..!
دلم پنجره ایى دیگر داشت
اى کاش..!
دلم فقط شقایق مى کاشت
اى کاش..!
یکى مى آمد و غم ها را،
از قلب اهالى زمین بر مى داشت..

#سهراب_سپهرى