بایگانی برای اردیبهشت, ۱۳۹۷

ماه خوب خدا

جمعه, اردیبهشت ۲۸م, ۱۳۹۷

درست همین لحظه دلم کسى رو میخواست که وقت داشته باشه و با همه ى دلم خوشحالیمو براش مو به مو تعریف کنم..گوشم بده…حتى اگر بیخودترین خوشحالیه دنیا براش بود با همه ى دلش لبخند بزنه و بغلم کنه و از خوشحالیم خوشحال بشه Smile
رمضان مبارک
التماس دعا