بایگانی برای خرداد ۲م, ۱۳۹۷

آرزو..

چهارشنبه, خرداد ۲م, ۱۳۹۷

همکار و دوست جدیدی پیدا کردم که یکی از آرزوهاش و دغدغه هاش شده راه رفتن من..
دیروز عکس همون دختر کرمانشاهی رو برام فرستاد که موقع زلزله میره داخل خونه تا خواهر کوچیکشو نجات بده و آوار میوفته رو سرش و نخاعی میشه..عکسشو برام فرستاده بود در حالی که آتل به پا بسته ایستاده و خندانه..
عکس رو نگاه کردم . بهش پیام دادم که خدا رو شکر که دوباره تونسته راه بره..
هر چند که تو دلم میدونستم یا نخاعش آسیب ندیده یا اگر نخاعش آسیب دیده این فقط یه عکس ایستاده است که منم از این مدل عکس دارم و دلیلی بر بازگشت سلامتیش نیست
امروز صبح با ذوق و امید بهم گفت خیلی دوست دارم راه بری و خوب بشی Smile
بهش گفتم الهی قربونت برم که ایننقدر خوبی..