بایگانی برای خرداد ۲۲م, ۱۳۹۷

گم مى شود..

سه شنبه, خرداد ۲۲م, ۱۳۹۷

هر چه با عشق پیدا مى کنى گم مى شود
دل به روى هر کسى وا مى کنى گم مى شود
روزهاى زندگى را با هزاران آرزو
یک به یک وقتى که فردا مى کنى، گم مى شود……