بایگانی برای مرداد ۸م, ۱۳۹۷

توکل به خدا

دوشنبه, مرداد ۸م, ۱۳۹۷

امروز فقط دست به دعاییم….
خداوندا دست مردم سرزمینم رو بگیر❤️