هفته سلامت


حرف بزنيم با هم تا افسردگى نگيريم..
براى هم وقت بذاريم
به هم اهميت بديم
يه گوش و يه دل باشيم براى همديگه…

0
0

دیدگاهی بنویسید