توكل به خدا

امروز فقط دست به دعاييم….
خداوندا دست مردم سرزمينم رو بگير❤️

0
0

دیدگاهی بنویسید