روز پزشك مبارك

محل كارم يه بخش داره به اسم اردوهاى جهادى
توى هر تعطيلى، يه عده پزشك و دندانپزشك و پرستار و… مرامى جمع ميشن و ميرن روستاى اطراف و رايگان ويزيت مى كنند.. توى اين روزگارى كه هر كس به نوعى خودش گرفتارى داره..
خيلى خيلى حالم خوب ميشه كه همچين كسايى رو مى بينم..
خدايا، بهترينها رو براى بنده هاى خوبت بذار كنار لطفا

روز پزشك مبارك
________
*خيلى دلم ميخواد منم اردوى جهادى رو تجربه كنم، عمرى بود شايد به عنوان خانم مشاور يا مربى پرورشى براى بچه ها يا معلم نقاشى رفتم روستا

0
0

دیدگاهی بنویسید