اى دل غافل :)))

وقتى از سركار ميام خونه، نزديكى هاى خونه زنگ ميزنم كه مامانم يا مهدى اگر خونه باشه با ويلچر مى ايستن دم در تا من برسم و از ماشين پياده بشمو بشينم روى ويلچر برم تو خونه
امروز مهدى اومد برام ويلچر رو اورد خواستم كه خودم رو بكشم رو ويلچر هى بسم الله و يا على گفتم تا نشستم
بعد مهدى ميگه
تو اين خونه تنها كسى كه نبايستى ميرفت سركار تو بودى
و از قضا تنها كسى كه ميره سركار تو هستى :evilgrin:

0
0

دیدگاهی بنویسید