دلتون سرشار از خدا

خدايا طاقت ديدن غم عزيزانم رو ندارم
به همه دل آروم بده
غصه نخورين خب
اين دنيا محل گذر هست
همه مون مى ريم يه روز
غصه نخورين…
اصلا همه ى غصه هاى دنياتون براى من
شما غصه نخورين…

0
0

دیدگاهی بنویسید