تنهاى آروم باش

كاش مى شد تنها هم آرام بود، آخه بودن آدما كنار هم مقدمات و تشريفات و گاهى حتى جنگ مى خواد كه هم تو حوصله نمى گنجه هم تو مرام ما نيست..
از اون كه بگذريم
آرام بودن كنار هم هنر بزرگى هست كه توى اين دنيا به اين بزرگى و اين همه سليقه و اعتقاد جور واجور خيلى سخت هست
هر چند مى دونم با هم بودن بهشته؛ ولى…..

0
0

دیدگاهی بنویسید