رمضان مبارك

رمضان پارسال نوشتم كه خوشحالم و دلم ميخواد كه به كسى همه خوشحاليمو بگم
يك سال گذشت….
دوباره رمضان شد
دوباره خوشحالم
دوباره كسى رو ندارم كه همه خوشحاليمو بش بگم..

0
0

دیدگاهی بنویسید