اين روزها

حس مى كنم خوابم و دارم روياء مى بينم
دلم مى خواد يكى بياد منو بيدار كنه

0
0

دیدگاهی بنویسید