مگر نه؟

اگر همه ى آدماى دنيا خودشون رو عميقاً دوست داشتن
دنيا بهشت بود

0
0

دیدگاهی بنویسید