سراب

تو با دلتنگى هاى من
تو با اين جاده همدستى
تظاهر كن ازم دورى
تظاهر مى كنم هستى

0
0

دیدگاهی بنویسید