يادآورى

شكر بر داشته ها
صبر بر نداشته ها

از درسهاى چند كلمه ايى دكتر سين سينم

0
0

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.