٣تا١٠٠

امروز به خاطر عملكرد كاريم سه تا ١٠٠ خوشگل براى اداره مون از وزارت بهداشت گرفتم :evilgrin:
عاشق رييسمونم يه خانم بسيار محترم و باسواد و مومن
اينقدر به من و تواناييم اعتماد داره هميشه پروژه هاى سنگين كه نياز به دقت و كار اصولى داره رو ميسپاره به من و هميشه بهم ميگه فقط تو از پس اين كار بر مياى
خدا رو شكر كه جواب اين اعتماد رو به خوبى دادم

حيف اينجا اون آيكون بازو گنده رو ندارم دلم ميخواد مشتم محكم بگيرم ببرم بالا هم رديف سرم و عضلات بازوم رو منقبض بكنم و بلند داد بزنم بگم اينهههه مونا جون

خدا رو شكر

0
0

دیدگاهی بنویسید