گلِ نرگسم

هر سال مراسم سالگرد تدفين شهداى گمنام محل كارمون رو برگزار مى كنيم به چه باشكوهى و قشنگى
و به ياد مادرانى كه توى گوشه ايى از اين كشور منتظر اومدن يه نشونه از عزيزشون زندگى كردند و يا از دنيا رفتند از خانواده ى شهدا دعوت مى كنيم كه تو مراسمون حضور داشته باشند
آه از اين دلِ منتظر

به خاطر همزمانى برگزارى اين مراسم با برداشت گلهاى نرگسِ نرگسزار بهبهان ما هم يه وانت گل نرگس سفارش مى ديم به چه خوشگلى و خوشبويى

امسال تقسيم، دسته بندى و مرتب كردن گلهاى نرگس با من بود
در اتاق م رو بستم ماسكم رو در اوردم و در حالى كه ٣٠٠ شاخه گل نرگس رو گذاشته بودم روى پام و با دستام چرخ هاى ويلچر مى گردوندم و از بوى نرگس مست بودم..و تو اين دنيا نبودم
يكهو
مى دونى با اشك دستام رو از چرخ هاى ويلچر رها كردم و ٣٠٠ شاخه گل نرگس رو محكم بغل كردم و همونجورى كه تو دوست داشتى لبخند زدم..خنديدم.. يكهو
من امسال نرگس ها رو به ياد تو دونه دونه مرتب مى كردم و به نيت حالِ خوبِ دلِ تو ذكر مى گفتم
بيا تا همه ى نرگس هاى دنيا رو بريزم به پات

0
0

دیدگاهی بنویسید