بيا بغلم

آدم‌هایی که ما را رنج می‌دهند، خیلی اوقات رنج‌کشیده‌هایی هستند که از زخم‌های خودشان نتوانستند عبور کنند.
‏اروین یالوم

0
0

دیدگاهی بنویسید