پيوندتان مبارك

بمونه به يادگار كه امروز از خبر ازدواجش بينهايت شادم
داستان قشنگش رو بايد بگم
بايد بگم چطور خدا رسوندش به من كه دل منو آروم كنه به خاطر اتفاقاتى كه سر راه من قرار گرفته بود ديدن يه فرشته كه زندگيش با يه تفاوت هايى شبيه من بود
و چطور خدا زندگيش رو همونجورى كه دلش مى خواست چيد و ازدواجشون رو بهم نشون داد و هم شادم كرد هم دلآروم
خدايا شكر

0
0

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.