يا لطيف

امشب دلم شكسته
خدايا مى شنويم مى دونم..
چون من غير از تو كسى رو ندارم شكسته هاى دلمو نشونش بدم
هميشه هم تو بودى كه شكسته هاى دلم رو بند زدى..

0
0

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.