فرش دلى

نشد كه خونه دار بشم و برم خونه خودم اما ميخوام براى اتاقم يه فرش دستباف بگيرم ترجيحاً بختيارى، خراسانى، شيرازى، قشقايى، عشوندى، نهاوندى تبريزى كرمانى و…….. باشه
واى نمى تونم انتخاب كنم كه از كجا باشه، همين كه با نخ و رنگ طبيعى و با دستهاى مهربون و خيال و روياى رنگى رنگى تو از راه دور بافته بشه…بهترينه.. حتماً بهترينه
قربون دستهاى مهربونت.. از هر كجا كه هستى..

فرش خوشگلم پيدا شو و بيا به زندگيم….

0
0

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.