حسِ ناب

وقتى به كسايى كه خيلى خيلى دوستشون دارم نگاه مى كنم با همه ى وجودم مى گم چقدر ضرر كرده اون كه تو رو نداره اون كه تو رو نمى شناسه و من چه خوشبختم كه شما ها رو مى شناسم كه شما رو دارم تو دلم، تو وجودم، تو قلبم، تو عمق وجودم…
جالبه وقتى بيشتر فكر كردم، ديدم كه…
من به خودمم همينجورى نگاه مى كنم!
چقدر ضرر كرده اون كه من رو نداره……و چه خوشبخته اون كه من رو داره…
________
*دلم ميخواست بعضى از آدم هايى رو كه حسشون كردم رو همه حس كنن تا بفهمن زندگى چيه، عشق چيه…. آخ قلبم

** خودخواه نيستماااا :evilgrin: ولى مى دونم اون خوشبختى كه من از كسانى كه دوستشون دارم حس مى كنم و كسانى هستند با دوست داشتن من حس كنند….و اگر نداشته باشنش ضرر كردند……بله

*** همينجورى بمون نذار تغييرت بدن اين آدمهاى بد..

0
0

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.