بالابر مهربونم

از بيرون اومدم از دور متوجه شدم انگار يه چيزى چسبيده به بالابرم.. نزديك شدم ديدم مهدى برام نامه نوشته و چسبونده به بالابرم! با اين مضمون “هر كى با اين بالابر بره بالا و پايين نقطه چين است” :mean:
از وقتيكه بالا بر دار شدم فعاليتم خيلى زياد تر شده مى گه همش مى چرخى! ببينيم صبح جمعه ميذارى بخوابيم :evilgrin:

مرسى كه اومدى به كمكم و زندگيم رو بهتر كردى…

0
0

دیدگاهی بنویسید