١٠ قسمت شو حداقل..

كاش مى تونستم هزاران هزار بار تكثير بشم و هر تيكه م دست كسى رو به مهر بگيره.. چه مادى چه معنوى..

0
0

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.