از بدِ روزگار

قاصدكى و مى خواى پرواز كنى اما…
تو تار عنكبوت گير مى كنى…

0
0

دیدگاهی بنویسید