سالى واقعااا نووو باشه

اميدوارم امسال سالى باشه كه آرامش به سلول سلولم نفوذ كنه..
همون سالى باشه كه بركت بريزه از آسمون با حركت هاى من..
خيلى دلم مى خواد جواب تلاشهام رو با يافتن يه آرامش امن ببينم..
تلاشهاى من همه با نيت خير هستند، نتيجه ى تلاشهامم خير تررر
حساس شدم از شنيدن كلمه هاى حكمت و مصلحت و قسمت … وقتى كه جواب تلاشها رو نمى بينم..
خدايا اين نعمت تلاش و تلاش و تلاش رو از من نگير… ممنونم كه منو تلاشگر آفريدى.. با روحيه ايى پر اميد..كه حتى وقتى نتيجه ايى هم از تلاشهام نمى بينم بازم ادامه مى دم
ولى اميدوارم امسال با توكل به خودت همون سال باشه… همون سالى كه ……..
______________________
*همه چيزهاى خوب رو براى همه و همه مى خوام..
سال نو مبارك

0
0

دیدگاهی بنویسید