رمضان الكريم

ماه مهمانى خدا شروع شد
بياين
بياين
حالا كه درهاى رحمت خدا به روى هممون باز بازه
از ته دل براى هم دعا كنيم.. كه از اين مهربونى نصيبمون بشه…

0
0

دیدگاهی بنویسید