بينهايت شكر

خداى خوب و مهربونم، براى همه و همه و همه و همه و همه چى شكرت..

1
0

دیدگاهی بنویسید