براى من..

هيچكس نبود، خدا بود.
هيچكس هم نباشه، خدا هست.

2
0

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.