:)

تو که باشی پیش من، خنده به دردا میزنم
حتی اون لحظه که از شکنجه ها جون میکَنم

3
0

دیدگاهی بنویسید