تا هميشه بمون

هر نيم ساعت از راه دور، نور چراغ موبايلمو ميندازم روش؛ و دقيق نگاه مى كنم كه ببينم نفس مى كشه؟

_____________

.* نفسات دلگرمى منه خيلى دوستت دارم خيلى


* كاشكى از حالت خبر داشتم، حالا كه خبر ندارم مدام دعات مى كنم. دعا مى كنم حتى شده از راه دور يكى با نور چراغ موبايلش حواسش به نفسهات باشه..

5
0

دیدگاهی بنویسید