دختر باکلاس

تو نگاه بعضى ها راه نرفتن خیلى بى کلاسیه! تازه هر دستاوردى هم تو زندگى داشته باشى، چون نمى تونى راه برى! به حاشیه مى ره! تهش مى گن: این؟؟؟؟ یا بعد از کلى تعریف ازت با یه اما و اگر همه حرفایى رو که زدن خراب مى کنند، بعد یه حس سرخوردگى و حقارت مى گیرى! هى خودتو نگاه مى کنى که چرا آخه؟ چى شد که اینجور شد!؟

من خانواده و دوستاى زیادى دارم که نگاهشون نسبت به من غیر از اینى که گفتم هست..و عادى معاشرت مى کنیم و همه چیز عالى هست

اما فقط انگشت شمار بودن آدماى زندگیم که عمیقاً این حس رو بهم منتقل کردن که این نگاه رو به من ندارن.. اون چند نفر زندگیم که این حس رو بهم دادن، به من زندگى بخشیدن..بعد از لطف خدا هر چه دارم از حس و تفکرى و جهتى هست که این دوست هاى بهشتى با رفتار انسانیشون به من دادن..که من نه تنها بى کلاس نیستم تازه باکلاس عالمم :)) من همیشه دعاشون مى کنم همیشه گوشه ى دلم هستن…… حالا که برمى گردم کل زندگیم رو مى بینم هى مى گم چقدر بهشون مدیونم! اگر نبودن من الان این موناى عزیز دلم نبودم..

10
0

دیدگاهی بنویسید