توى قلبمى

دلم براى مهدى یه ذره شده، براى چشماى زیبا و نگاه معصومانه ش، مژه هاى بلند و فرش، براى بوى خوشش، دلم براى ماچ ماچى کردنش، همونجورى تند تند و زیاد و آبدار که بعد داد بزنه آجى ولممم کن دیگه…آخ قربونت برم عزیز جان خواهر..بغل بغل

_______________
* شبهایى که باهات نمى خندم، اصلا صبح نمیشه..نمیشه..

6
0

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.