اگر…

و من همش فکر مى کنم و به خودم مى گم: اگر زورم مى رسید، هر چى تو مى خواستى، مى شدم برات…..

____________

* بازم دیر کردى مونا… دیر کردى…

 

6
0

دیدگاهی بنویسید