درد بى درمان

این احساس دِین اینجا هم دست از سرم بر نمى داره که راحت زندگى کنم، تصمیم بگیرم و انتخاب کنم…

ولى دلم مى خواست مى تونستم بدون مدیون بودن به کسى و یا کسانى مسیر زندگى رو طى کنم…

10
0

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.