بایگانی برای اسفند 1390

3تا ت

دوشنبه 1 اسفند 1390

روز اولی که رفتم کلاس استاد روی تخته نوشت با داشتن 3 ت به موفقیت خواهید رسی1.تصمیم2.تلاش3.توکل
از اون به بعد انگار همین 3 ت روی قلبم نوشته بود میخوای موفق بشی تصصمیم قطعیتو بگیر که چی میخوای وقتی گرفتی واسش تلاش کن و بعدش دیگه بسپارش به خدا و توکل کن…

چقدر یاد این نوشته افتادم

طب اسلامی برای ضایعات نخاعی

0
0

جنوب زمستانی

پنج‌شنبه 13 بهمن 1390

عنکبوتی کوچک٬

بر سقف

تنهاییم هر دو امشب

نخل ها زیر باران

پل سفید اهواز

پل جدید اهواز

نخلستان در مه


این عنکبوت تنهای شبهای بابل زیر نور ماه برای خودش حالی میکند ها…

______________
* هایکوی : از رابرت گیبسون
و عکسها همه از لنز کوچک دوربینم گرفته شده اند! همین روزها !

0
0