بایگانی برای تیر 1395

به رویاء زنده ام!

چهارشنبه 9 تیر 1395

دلم آشوبِ تصمیم های نیآمده و دور و دراز است…بعضی وقت ها فقط باید با امیدِ معجزه ادامه داد..
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم…..

_________
* نعمت سلامتی مبداء همه نیازهاست و عاقبت بخیری مقصد همه نیازها…خدایا تو را به مهربانیت این دو را به همه عنایت فرما :rose:

0
0

#خوب_باشیم

یکشنبه 30 خرداد 1395

چند وقته به شدت بهم ریخته م..مشورت با داداش کوچیکه همیشه آرامش دهنده بوده برام..گریه میکنم میگه چی شده؟ میگم خسته شدم..سخت می رسم به هر چه می خوام..میگه همه با سختی میرسن به خواسته هاشون..میگم ولی من خیلی سخت تر..میگه حالا تو چته؟ چی نداری؟ بعد یکی رو مثال میزنه..میگه می خواستی سالم باشی و جای اون..سر پاست نه هدفی نه کاری نه درسی نه …گفتم : نه نمی خوام جای کسی باشم..جای خودم باشم ولی چرا ؟ اون اگه مثه من بخواد راحت میرسه ولی من، من انتخابی ندارم با این شرایط………نگام میکنه و میگه : میگه آره درسته خیلییی سخته مونا تو یه چیزی مجبوری…مجبوری که زندگیت اینه..جسمت اینه ولی یه انتخاب بزرگ داری…تو میتونی این زندگی رو دو جور بگذرونی…یا افسرده و خسته و غمگین…یا شاد و پر جنب و جوش و خوشحال…تو از از این دو راه میتونی یکی رو انتخاب کنی…آره جسمت اینه ولی گذر این مسیر با شادی باشه یا غمگینی انتخاب خودته…

دیشب که “آرش رزقی بارز” مهمون ماه عسل بود …حرفهای مهدی رو برام تکرار کرد و. .. آرامش آرش رو خیلی دوست داشتم..می دونم خیلی بهش سخت میگذره اونم میدونه که به من چه جور میگذره..خوب همو درک میکنم تکرار این حرفها برای من از سمت کسی بود که داره شرایط منو تجربه میکنه…این دنیا یه مسیره.. انتخاب شاد بودن و غمگین بودن با خودمونه! حالا بماند که کدومش بهتره؟ 😀 بعضی وقتا هم حال میده آخه افسردگی..نه؟ 😀

آرش همونه که نقاشی های منو داوری میکنه هی ردم میکنه 😀 صد بار منو دچار شکست عشقی در نقاشی کرده…واقعا هنرمنده و کاراش معرکه ست 🙂
آرزوی روزای خوب و دل آرام دارم برای آقای رزقی بارز و خانم دلنشینش :heart: :rose:

__________
* کار خوب روزانه

0
0

ماه خدا

سه‌شنبه 18 خرداد 1395

ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺟﻮﺍﻥ، ﭘﯿﺮ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺩﻡ، ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ.
ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺍﯼ ﭘﯿﺮ ﻣﺮﺩ ﻣﮕﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﻧﯿﺴﺘﯽ؟
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﭼﺮﺍ ﺭﻭﺯﻩﺍﻡ، ﻓﻘﻂ ﺁﺏ ﻭ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ..
ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﻭﺍﻗﻌﺎ؟
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺑﻠﯽ، ﺩﺭﻭﻍ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ، ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ، ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ، ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺩﺷﻨﺎﻡ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ، ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺁﺯﺭﺩﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ، ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ…
ﻭﻟﯽ ﭼﻮﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ﻣﻌﺪﻩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺍﺭﺵ ﮐﻨﻢ.
ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺭﻭﺯﻩ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﺧﯿﺮ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻏﺬﺍ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﯾﻢ !!!
ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺩﻝ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﮐﺮﺩﺍﺭﺷﺎﻥ، ﺩﺭﺧﺪﻣﺖ ﺧﻠﻖ ﺧﺪﺍﺳﺖ، ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ، آب را، ﻭ ﮔﻞ ﻭ ﺳﺒﺰﻩ ﺭﺍ، ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺭﺍ آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ، ﻭ ……
….. ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﺎﺩ !

__________
*متاسفانه نمی دونم نویسنده ش کیه ان شاالله صاحبش راضی باشه!

** کار خوب روزانه

0
0