بایگانی برای بهمن 1399

انسان

پنج‌شنبه 23 بهمن 1399

انسان را متانت و صبر اعتبار مى بخشد..
موناى متين و صبورم همينجورى بمون..

0
0

پيوندتان مبارك

سه‌شنبه 21 بهمن 1399

بمونه به يادگار كه امروز از خبر ازدواجش بينهايت شادم
داستان قشنگش رو بايد بگم
بايد بگم چطور خدا رسوندش به من كه دل منو آروم كنه به خاطر اتفاقاتى كه سر راه من قرار گرفته بود ديدن يه فرشته كه زندگيش با يه تفاوت هايى شبيه من بود
و چطور خدا زندگيش رو همونجورى كه دلش مى خواست چيد و ازدواجشون رو بهم نشون داد و هم شادم كرد هم دلآروم
خدايا شكر

0
0

داره بهار مياد..

دوشنبه 20 بهمن 1399

اگه خودت اینو نمی گفتی به دیدن تو دل نمیبستم
چند ساله که تو راه افتادی چند ساله من منتظرت هستم

0
0

بيست و چهار سال

دوشنبه 20 بهمن 1399

راه خود كه جويم، پاى رفتن نمى خواهم..

0
0