بایگانی برای آذر 1400

دستهام

یکشنبه 28 آذر 1400

امروز كلاس خطاطيم رو شروع كردم و چندين ساعت مشق نوشتم
پر از حس خوبم
خداى خوب و مهربونم ممنونم ازت به خاطر اين دستها

0
0

دختر خوشبخت

یکشنبه 21 آذر 1400

دايى جان برام از فرنگ يه جعبه اورده كه ٣٠ تا خونه روشه هر خونه شماره روشه ١تا ٣٠
هر روز يه خونه رو باز مى كنى
هر روز از توى يه خونه جايزه مى گيرى
يعنى روز شمارِ كريسمس هست
من اما خونه ها رو از روز تولدم شروع كردم به باز كردن
روز اول يه خونه شكلاتى هديه گرفتم
يه خونه ى شكلاتى كوچولو به چه خوشگلى
خونه ى شكلاتى رو گذاشتم كف دستم و قربونش رفتم و به خودم گفتم دختر خوشبخت
.
كاش مى دونستى يه شكلات هم من رو خوشبخت مى كنه….

0
0