بایگانی برای بهمن 1402

توپ توپى شدم

سه‌شنبه 17 بهمن 1402

مامانم تصویرى بام تماس گرفت، دوربین رو گذاشتم گوشه ى خونه و هم باش حرف مى زدم و هم کار مى کردم و هم اینکه اون من رو میدید..یه لحظه پشت به دوربین کردم و داشتم ظرف مى شستم و به مامانم گفتم ببخشید پشتم به شماست… دیدم جواب نمیده.. فکر کردم تماسمون قطع شده.. بعد از ۵ دقیقه رفتم سمت گوشى… مامانم داشت نماز مى خوند..❤️

___________
* عادتت مى دم، بهم بگى نفس؛ روزى یه بار همو ببینیم…

9
0

نمى دونم!

سه‌شنبه 17 بهمن 1402

ولى باید احساس خوشبختى همین باشه..

8
0