از عشق ها


خداوندا ممنونم كه طلوع هاي بي نظيري رو تو اين زندگاني بهم دادي… من عاشق طلوعم و مست اين همه زيبايي و قدرتت…شكرت شكرت شكرت
الهي زندگانيتون پر از طلوع هاي خوش و مهربون و لطيف و غرق آرامش

0
0

دیدگاهی بنویسید