مرگ..

روزها تند و تند ميگذره
عمرمون تموم ميشه
به مرگ نزديك تر ميشيم
چى تو دستمون هست؟ چى ريختيم تو كوله مون؟
اين سفر چى داشته برامون؟

0
0

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.