ماه خوب خدا

درست همين لحظه دلم كسى رو ميخواست كه وقت داشته باشه و با همه ى دلم خوشحاليمو براش مو به مو تعريف كنم..گوشم بده…حتى اگر بيخودترين خوشحاليه دنيا براش بود با همه ى دلش لبخند بزنه و بغلم كنه و از خوشحاليم خوشحال بشه 🙂
رمضان مبارك
التماس دعا

0
0

دیدگاهی بنویسید